Σεμινάρια για την Απόκτηση Πιστοποιητικού
“Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων”

*Το επώνυμό σας

*Το όνομά σας

*Όνομα Πατρός

*Επάγγελμα

*Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

*ΑΦΜ

*Τόπος Κατοικίας

Σταθερό Τηλέφωνο

*Κινητό Τηλέφωνο

FAX

*Το email σας

*Ενδιαφέρομαι για (επιλέξτε από τα παρακάτω):

*Ημερομηνία