Αναπτυξιακή σύμπραξη: “DEVELOPMENT”

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ολοκλήρωσε τις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, που είχε αναλάβει ως εταίρος της Αναπτυξιακής σύμπραξης: "Τοπική δράση προώθησης της απασχόλησης στην Εύβοια - DEVELOPMENT", που εντάσσεται στην δράση: "ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" (ΤΟΠΣΑ).Στα πλαίσια της δράσης η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ανέλαβε και υλοποίησε:

 1. Δύο προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών το καθένα. Τα προγράμματα παρακολούθησαν συνολικά 30 ωφελούμενοι.
 2. Συμβουλευτική επιλογής.
 3. Συμβουλευτική μεταπαρακολούθησης ωφεληθέντων.

Οι εταίροι της σύμπραξης ήταν:

 1. Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)
 2. FORMAT - σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 3. ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 4. ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 5. ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ
 6. Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.
 7. Σύλλογος Ερέτριας η ΜΕΔΟΥΣΑ
 8. ΚΕΑΕΠ
 9. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό τμήμα Εύβοιας.

Comments are closed.