Βεβαιώσεις Αποδοχών έτους 2014 – VOUCHER 18 έως 24 ετών

Βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών».

Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν πληρωθεί από το πρόγραμμα VOUCHER 18 έως 29 ετών θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα τους στην φορολογική τους δήλωση.

Σας ενημερώνουμε οι Βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ, στη διεύθυνση www.eye-ekt.gr:8080.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2810-318300

Μοίρες: 28920-29370

Χαλκίδα: 22210-50888

Email: info@europrospect.gr

Comments are closed.