Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Voucher
18 εώς 29 ετών AEI/TEI

Ενημερώνουμε τους ανέργους του προγράμματος VOUCHER 18-29 ετών ΑΕΙ/ΤΕΙ, πως δεν μπορούν  όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) να συμμετέχουν στην πρόσκληση του Υπουργείου , επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που ορίζει η τροποποιημένη εγκύκλιος.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και σας περιμένει να συνεργαστούμε.

Comments are closed.