84.112 οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ

Έφτασαν τις 84.212 οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, που ξεκίνησε η διαδικασία, έως και την Τρίτη 14 Απριλίου υποβλήθηκαν 84.212 αιτήσεις για 32.433 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης στους δήμους της χώρας με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν οι εορταστικές ημέρες του Πάσχα, ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ παραμένει πολύ υψηλός, με συνέπεια να είναι ήδη σχεδόν τριπλάσιες οι αιτήσεις, από τις θέσεις εργασίας που παρέχονται.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 27 Απριλίου, γίνεται αντιληπτό ότι είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήθος των ανέργων που θα επιδιώξουν να καρπωθούν έστω και μία θέση κοινωφελούς απασχόλησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με μηνιαίες αποδοχές που θα ανέρχονται έως τα 495 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους.

2.Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3.Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4.Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

5.Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1)Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2)Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3)Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4)Την ηλικία.

5)Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  (Γ.Γ.Π.Σ.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Πηγή

Comments are closed.