Προφίλ

Δημιουργία με απόδοση

 

Όραμα

 

Orama_Pic

Στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, με στόχο να συμβάλουμε:

  • στη μείωση της ανεργίας,
  • στη συνεχή αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
  • στην ενίσχυση δράσεων και δομών συνδεόμενων με την κοινωνική ανάπτυξη.

Δημιουργώντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία της πληροφορίας, προωθούμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και μάθησης και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή μας.