Ανθρώπινο δυναμικό – Συνεργασίες

Antrwpino_Dynamiko

Η εταιρεία έχει μόνιμο προσωπικό 9 άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Όλα τα στελέχη, έχουν μπειρία στη  διοίκηση, την  εκπαίδευση ενηλίκων, την συμβουλευτική επιχειρήσεων και την εξατομικευμένη συμβουλευτική.

Συνεργάζεται με περισσότερους από 200 πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, με τεράστια εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση.  Με Πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές, μελετητές και τεχνικούς συμβούλους, που μπορούν υποστηρίξουν πλήρως ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης στον χώρο των τεχνικών εξειδικεύσεων.

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών της δραστηριοτήτων συνεργάζεται με πλήθος εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φορείς υποδοχής εκπαιδευομένων, ΜΚΟ, φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων, παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης). Σε συνεργασία μαζί τους, μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, σύνθετα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης .