Διακρατικές συνεργασίες

Αξιοποιώντας και συμβάλλοντας στη γνώση και την εμπειρία όπου και αν υπάρχουν

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της, έχει δραστηριοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στο πεδίο των διακρατικών συνεργασιών, έχοντας δώσει και πάρει γνώση και εμπειρία από εκπαιδευτικούς φορείς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχοντας συμβάλει στη δημιουργία συγκεκριμένων και αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων (π.χ. εργαλεία εκπαίδευσης, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού). Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών αποτελεί για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ εφαλτήριο για την απόκτηση καινούργιων δυνάμεων και ευκαιριών διαφοροποίησης, που θα βελτιώνουν σε συνεχή βάση το έργο της.

diakratikes-synergasies