Διασφάλιση ποιότητας

Πλαίσιο Ανάπτυξης

Στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, η υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτωνDiasfalisi_poiotitas
καθώς και όλων των παρεχομένων υπηρεσιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε κάθε φάση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της υλοποίησης αυτών, εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες και εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι αποτέλεσμα όχι απλά συναντά αλλά υπερβαίνει τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων, των πελατών, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε βασίζεται:
• στη συνεχή βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών μας
• σε μεθόδους εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και επανασχεδιασμού ενεργειών, όπου κρίνεται αναγκαίο
• σε δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων

Η δέσμευσή μας για την διασφάλιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των δράσεών μας είναι ο τρόπος που εργαζόμαστε και αναπτυσσόμαστε. Είναι για μας εμπειρία σε κάθε μας βήμα, σε κάθε καινούργια πρόκληση.