Δήμος Μίνωα Πεδιάδας – Προσλήψεις Υδρονομέων

Ο Δήµος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 02/05/2017 έως και την 08/05/2017 στο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, τις ώρες από 08.00 έως 14.00.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήµου, από τις 02/05/2018 έως 08/05/2018 και ώρες από 08.00 π.µ. έως 14.00, Διεύθυνση : Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, Τηλ. : 2891340315 & 2891340321, Fax : 2891024602 Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Πηγή

Comments are closed.