Προγράμματα

Ευκαιρίες για υψηλές επιδόσεις στην αγορά εργασίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ανταποκρίνεται στο πεδίο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, βλέποντάς την ως τη διαρκή πρόκληση για κάθε άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της εργασιακής και μη εργασιακής του ζωής. Τα προσφερόμενα προγράμματα αφορούν το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και εστιάζονται στο να δώσουν στους εκπαιδευόμενους εφόδια και δυνατότητες σε ουσιαστικό και πρακτικό επίπεδο για τη βελτίωση της απόδοσής τους και κατ’ επέκταση της ζωής τους.