ERASMUS+ KA2 «Ethno-design in fashion – exchange of good practices in vocational training»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, συμμετέχει σε διακρατικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ πρόγραμμα  ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training». Σύνεδροι από την Εσθονία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα θα συμμετέχουν σε διακρατική εκπαίδευση που διοργανώνει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, από 26/6 – 29/6/2018, στο Ηράκλειο,  με αντικείμενο την επιρροή της Κρητικής κουλτούρας και παράδοσης στην κατασκευή ενδυμάτων, με έμφαση τα ενδύματα γάμου και βάπτισης.

EUROPEAN PROSPECT Ltd , participates in the transnational European program ERASMUS+  KA2, entitled «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training». Participants from Estonia, Poland, Italy, France, Portugal, Spain and Greece will participate in transnational training, organized by EUROPEAN PROSPECT Ltd, within the period 26/6 – 29/6/2018, at Heraklion.  The meeting is focused on the influence of Cretan culture and tradition in the manufacture of clothing, with emphasis on marriage and baptism cloths.

NIKAIA - NICE

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, συμμετείχε στην 2η διακρατική συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training» στην Νίκαια της Γαλλίας από 03/09/2018 έως 04/09/2018. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν διακρατικοί εταίροι  από την Εσθονία,  Πολωνία,  Ιταλία,  Γαλλία,  Πορτογαλία και   Ισπανία .

Στην διήμερη συνάντηση, έγινε ανασκόπηση και αξιολόγηση των έως τώρα δράσεων.

Οι εταίροι παρουσίασαν τις δράσεις που πρόσθεσαν στο διάστημα από την προηγούμενη συνάντηση που είχαν, στα πλαίσια της διακρατικής εκπαίδευσης, που οργάνωσε η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», στο Ηράκλειο Κρήτης.

Έγινε λεπτομερής καταγραφή των δράσεων, που έχει κάνει ο κάθε εταίρος και προγραμματίσθηκαν οι δράσεις που απομένουν, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην πρόταση, που εγκρίθηκε.

Τέλος προγραμματίσθηκαν οι λεπτομέρειες της επόμενης διακρατικής εκπαίδευσης στην Τενερίφη της Ισπανίας.

The Vocational Training Center “EUROPEAN PERSPECT Ltd” participated in the 2nd transnational meeting of ERASMUS + KA2, entitled "Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training" in Nice, France from 03/09/2018 to 04/09/2018, with participants from Estonia, Poland, Italy, France, Portugal and Spain.

During the two-day meeting, all pending and executed actions were reviewed and evaluated.All partners demonstrated the actions they add within the period from the 1st transnational training course, organized by "EUROPEAN PROSPECTS", in Heraklion, Crete (GR). All tasks and responsibilities of each partner were reviewed and planned, as per the detailed description of the approved project.  Finally, participants discussed and planned the details of the next transnational training course in Tenerife of Spain.

ΤΕΝΕΡΙΦΗ - TENERIFE

Στην Τενερίφη της Ισπανίας, τον Οκτώβριο του 2018,έγινε η δεύτερη και τελευταία διακρατική εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training»

Οι συμμετέχοντες – εκπαιδευόμενοι, μετά και από την πρώτη διακρατική εκπαίδευση στην Κρήτη, απέκτησαν μια πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη εμπειρία.  Έγιναν κοινωνοί του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, σε ότι αφορά την κατασκευή παραδοσιακών  ενδυμάτων και κοσμημάτων στα δύο άκρα του Νότου της ΕυρώπηςΤην Ισπανία και την Ελλάδα. Την Κρήτη και την Τενερίφη.

Οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν το «ζωντανό» μουσείο Casa de los Balkones στην Οροτάβα της Τενερίφης. To κτίσμα που στεγάζεται το Μουσείο είναι από το 1590. Είδαν και φόρεσαν, παραδοσιακά ρούχα και κοσμήματα του νησιού, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν τους τέσσερις τελευταίους αιώνες. Ρούχα που το καθένα φοριέται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής του νησιού: Στο χωράφι, στο σπίτι, στην Κυριακάτικη έξοδο. Ρούχα και κοσμήματα, για τις μεγάλες γιορτές και τους γάμους.  

Η εκπαίδευση συνεχίσθηκε στις εγκαταστάσεις του Ισπανού εταίρου. Δύο εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, παρουσίασαν την ιστορική εξέλιξη των ενδυματολογικών συνηθειών του νησιού από τον 16ο αιώνα, έως και σήμερα και επί πλέον, τον τρόπο της σύγχρονης κατασκευής παραδοσιακών ενδυμάτων και κοσμημάτων.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι σύνεδροι εντυπωσιάσθηκαν με τις μοναδικές ιστορικές ομοιότητες στην εξέλιξη του ενδύματος, μεταξύ Κρήτης και Τενερίφης.

Και κατά επέκταση, συνειδητοποιούν, ότι τα Ευρωπαϊκά κράτη, οι Ευρωπαϊκοί λαοί, έχουν μεταξύ τους πολύ περισσότερες ομοιότητες, παρά διαφορές.

Τhe second and last transnational training course of the European project ERASMUS + KA2, entitled "Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training", took place in Tenerife (Spain) on October 2018

The participants - trainees, after the first transnational training course in Crete, acquired a truly unique, unforgettable experience:  They became companions of the European civilization in the construction of traditional clothing and jewelery at both ends of the Southest Europe: At Spain and Greece. At Crete and Tenerife.

The trainees visited the "live" Casa de los Balkones museum in Orotava of, Tenerife, established in 1590. They observed and wore traditional cloths and jewels of the island, as they were evolved during the last four centuries. Cloths worn throughout the total spectrum of the island's social life: In the field, at home, at Sunday's entertainment. Cloths and jewelery for great celebrations and weddings.

The training course continued at the premises of the Spanish partner. Two extra specialized trainers presented the historical development of the costume of the island from the 16th century till present days. Moreover, they were involved in the way of modern manufacturing of traditional clothes and jewelery.

After the end of the training, the participants expresses their impressionsregarding the unique historical similarities in the development of the clothing and jewelering manufacturing, between Crete and Tenerife.

They finally realized that European states and European people, have much more similarities than differences.

ΡΩΜΗ - ROME

Το ΚΔΒΜ2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, συμμετείχε στην 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion -εxchange of good practices in vocational training», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ρώμη από 5/04/2019 έως 6/04/2019.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν διακρατικοί εταίροι από την Εσθονία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία .
Στην διήμερη συνάντηση, έγινε ανασκόπηση και αξιολόγηση των έως τώρα δράσεων. Έγινε λεπτομερής καταγραφή των εργασιών, που είχε αναλάβει να κάνει ο καθένας και όλοι παρουσίασαν όλα όσα έκαναν στο διάστημα από την προηγούμενη συνάντηση που έγινε στην Τενερίφη της Ισπανίας. Τέλος προγραμματίσθηκαν οι δράσεις που απομένουν, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην πρόταση, που εγκρίθηκε.
Το ΚΔΒΜ2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ που εκπροσωπεί την Ελλάδα, στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Ethno-design in fashion -εxchange of good practices in vocational training παρουσίασε, τα αποτελέσματα των 2 εργαστηρίων που πραγματοποίησε στην έδρα του με θέμα ‘‘Σύγχρονες Δημιουργίες με έμπνευση από τον Ελληνικό Πολιτισμό’ με μέντορα την ειδική σε θέματα Πολιτισμού κ.. Δρακάκη Μαρία .
Τα δύο εργαστήρια είχαν στόχο να αναδείξουν την γόνιμη αλληλεπίδραση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη δημιουργία, σε συμπληρώματα κομψότητας και είδη σύγχρονης ένδυσης.
Μέσα από την προσέγγιση χαρακτηριστικών εθνικών μοτίβων, από το πεδίο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με εικαστικά έργα σύγχρονης τέχνης, οι εκπαιδευόμενοι πειραματίστηκαν με απλά υλικά, με τολμηρή φαντασία και διάθεση ανανεωτικής μεταποίησης βασισμένη στην ευρηματικότητα και τις δεξιότητες που διαθέτουν, να μεταμορφώσουν ξεχασμένα είδη ρουχισμού και υπόδησης καθώς και αναξιοποίητα συμπληρώματα κομψότητας
Στόχος της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ήταν τα 2 εργαστήρια να αποτελέσουν για τους εκπαιδευόμενους, μια δημιουργική αφετηρία, έτσι ώστε αυτοί να συνδέονται και να επηρεάζονται από χαρακτηριστικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και να αποκτήσουν μια ανοιχτή οπτική εφαρμογής σε πεδία καλλιτεχνικής έκφρασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης που στη συνέχεια θα τους τροφοδοτήσουν με επιχειρηματικές ιδέες και θα τους εφοδιάσουν με νέες πρακτικές.
Τα στελέχη της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να εμψυχώσουν τους συμμετέχοντες, και να τους «ξυπνήσουν» μνήμες από τους προγόνους τους, πράγμα που τελικά είχε μεγάλη επιτυχία.
Φάνηκε πως μέσα μας όλοι «κουβαλάμε» άλλος λίγα και άλλος πολλά στοιχεία από την Παράδοσή μας.. Σημασία έχει πως όλοι όσοι συμμετείχαν στα δύο εργαστήρια συνειδητοποίησαν πως είναι αναγκαίο να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας και να φροντίζομε με κάθε τρόπο να μεταφέρομε στοιχεία της στην νέα γενιά. Η επόμενη και τελευταία διακρατική συνάντηση του προγράμματος «Ethno-design in fashion-εxchange of good practices in vocational training,» προγραμματίστηκε να γίνει στην Σίντρα της ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ όπου οι δημιουργίες όλων των χωρών θα παρουσιαστούν στην μεγάλη έκθεση που γίνεται εκεί στο τέλος του Ιουνίου.
Η Ελλάδα ανέλαβε να παρουσιάσει σε video σύγχρονα ρούχα μιας σπουδαίας Επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Κρήτη και κάνει ακριβώς αυτό που ζητάει το πρόγραμμα .Η ιδιοκτήτρια της Επιχείρησης είναι μια νέα γυναίκα, μητέρα 4 παιδιών , που εγκατέλειψε την δουλειά της στο Δημόσιο. Η ίδια εμπνέεται από τα μοτίβα της Κρητικής Παράδοσης και δημιουργεί σύγχρονα υπέροχα ρούχα, που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη και διαφημίζουν την Κρήτη και την Ελλάδα αλλά συγχρόνως δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίες για πολύ κόσμο.


ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ - LISBOA

Έληξε στις 30/6/2019 στην Λισαβώνα/ Πορτογαλίας  το διακρατικό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - εxchange of good practices in vocational training» στο οποίο συμμετείχε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ νοιώθει πολύ ευτυχής που συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό γιατί :

  1. Γνώρισε αξιόλογους εταίρους, έμαθε για την κουλτούρα των χωρών τους σχετικά με την παράδοση και την μεταφορά της σε σύγχρονες δημιουργίες.
  2. Μετα από κάθε συνάντηση με χαρά διαπίστωνε πως  σε όλες τις χώρες γίνεται προσπάθεια ,  σιγά σιγά οι σύγχρονες δημιουργίες να έχουν «άρωμα»  από την Παράδοση της κάθε χώρας.
  3. Έδωσε την δυνατότητα σε άνεργους με τα εργαστήρια που οργάνωσε , να γίνουν κοινωνοί της παραπάνω φιλοσοφίας και να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και δυνατότητες να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό.
  4. Προσπάθησε να κάνει πολύ μεγάλη διάχυση της ιδέας και των στόχων του Προγράμματος μέσα από τα μέσα Μαζικής Δικτύωσης Facebook, Ιστοσελίδα, και ιδιαίτερα με τις εφημερίδες «Άποψη του Νότου» και « Αντίλαλο» , οι οποίες απευθύνονται σε ένα πάρα  πολύ μεγάλο αναγνωστικό κοινό και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

EUROPEAN PROSPECT Ltd , participates in the transnational European program ERASMUS+  KA2, entitled «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training» which expired on 30/06/19 Participants from Estonia, Poland, Italy, France, Portugal, Spain.

EUROPEAN PROSPECT Ltd   are very happy to have participated in this program because:

  1. EUROPEAN PROSPECT Ltd has met remarkable companies, learned about the culture of countries about its tradition and transfer to modern creations.
  2. After each meeting, we were pleased to see that in all countries, modern creations are slowly being "perfumed" by the tradition of each country.
  3. Τhe program empowered the unemployed with the workshops it organized, to become part of the above philosophy and to acquire knowledge, skills and opportunities for work professionally
  4. Attempted to disseminate the idea and objectives of the Program through the Mass Media Facebook, and in particular the ‘’South View’’ and Antillalo newspapers, which are target a very large readership and showed great interest in the program.

Κλείνοντας θα θέλομε  να ευχαριστήσομε  όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία αυτού του προγράμματος, τους συνεργάτες , τους εκπαιδευτές, τους άνεργους, τους μαθητές άλλων  προγραμμάτων που γινόταν το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Προοπτική.

Ευχαριστούμε την κ. Έλενα Ψαρουδάκη που υποδέχθηκε, ξενάγησε και ενημέρωσε με άψογο και επαγγελματικό τρόπο,  τους συνέδρους, στο υψηλών προδιαγραφών  εργαστήριο της  “Scarlet soul»  και στην έκθεση νυφικών και άλλων ενδυμάτων.

Ευχαριστούμε την κ. Βασιλική  Μεσσαριτάκη, που παρουσίασε όλες τις φάσεις κατασκευής παραδοσιακών υφαντών, κεντημάτων και ρούχων και υποδέχθηκε τους συνέδρους στο παραδοσιακό της εργαστήριο «ΑΝΈΜΗ», όπου με περίσσεια προθυμία αλλά και υπομονή, έβαζε τον κάθε σύνεδρο ξεχωριστά να καθίσει στον αργαλειό και  προσπαθούσε  να του εξηγεί τις λεπτομέρειες του αργαλειού και της ύφανσης.

Ευχαριστούμε τις εφημερίδες  « Άποψη του Νότου»  και « Αντίλαλο» όχι μόνο για την άρτια δημοσίευση που αλλά και για την ευαισθησία που έδειξαν για το θέμα.

Τέλος ευχαριστώ την επικεφαλής του Προγράμματος κ. Alina Stanlik για τον άψογο συντονισμό και την σωστή καθοδήγηση σε όλη την διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training»  « έκτισε»  γέφυρα στο παρόν και συνέδεσε το παρελθόν με  το Μέλλον. Έτσι κατέδειξε με τον καλύτερο τρόπο πως η Παράδοση της κάθε χώρας έχει  πολλά όμοια,  η παρόμοια ήθη και έθιμα σε σχέση με τα ρούχα , που έρχονται από τα  βάθη των αιώνων.

 Η εμπειρία μας από το Πρόγραμμα επιβεβαιώνει πως οι ομοιότητες των λαών από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα είναι περισσότερες από τις διαφορές τους και που η διάδοσή τους συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Closing, we would like to thank all those who have had contributed to the success of this program, partners, educators, the unemployed, students of other programs that were at the same time in the EUROPEAN PROSPECT Ltd.

We thank you Mrs. Elena Psaroudaki for welcoming, touring and informing the participants in the high-standard Scarlet soul workshop and at the bridal and other clothing exhibition.We thank Mrs. Vassiliki  Messaritaki, who presented all the stages of traditional weaving, embroidery and clothing manufacturing and welcomed the participants to her traditional “ANEMI” workshop, where she willingly and patiently put each delegate individually to sit on the loom to explain them the details of the loom and weave.

We thank the ‘’Apopsi tou Notou’’ and ‘’Antillalos’’ newspapers not only for their excellent publication but also for their sensitivity to the issue.

Finally, I thank the Program Leader, Mrs Alina Stanlik, for the excellent coordination and guidance throughout the program.ERASMUS + KA2, "Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training" "built" a bridge to the present and linked the past to the future. It showed in the best way that the Tradition of each country has many similar. Similar customs and customs to the clothes, which come from the depths of the ages.

Our experience with the Program confirms that the similarities of peoples since ancient times to date are more than their differences and that their diffusion contributes to European integration.

Comments are closed.