ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ VOUCHER AEI / TEI

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ της 06ης/04/2015, αποφασίσθηκε μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της προκήρυξης του έργου "Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πενεπιστημίων και ΤΕΙ". Σε ότι αφορά τους ωφελούμενους, προβλέπεται αύξηση του αριθμού των επιλεγέντων και αύξηση του ωριαίου κόστους κατάρτισης. Το συνολικό επίδομα διαμορφώνεται στα € 2.400. Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο: http://europrospect.gr/portfolio-view/epitagh_diasyndeshs_me_thn_agora_ergasias/

Comments are closed.