Μεθοδολογία

 

methodologia

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ολιστική μαθησιακή προσέγγιση: μυαλό – συναίσθημα – ανάλυση – σύνθεση for Profit

Ο τρόπος που το κάθε άτομο μαθαίνει είναι διαφορετικός και συνδέεται με τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και όλων των προηγούμενων μαθησιακών του εμπειριών. Εφαρμόζοντας την ολιστική μαθησιακή προσέγγιση στο σχεδιασμό καθώς και στον τρόπο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργούμε εμπειρίες εκπαίδευσης υψηλής αποτελεσματικότητας για όλους τους εκπαιδευόμενους, βασιζόμενες στην ισορροπημένη εφαρμογή εργαλείων που δίνουν έμφαση τόσο στη διανοητική, όσο και στη συναισθηματική πλευρά της αντίληψης.

Διασφαλίζουμε τη σύνδεση εκπαίδευσης και παρεχομένων υπηρεσιών με τα ζητούμενα της Αγοράς

Παρακολουθούμε συστηματικά και σε συνεχή βάση την Αγορά και τα στοιχεία της που διαρκώς μεταβάλλονται, με στόχο να είμαστε σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε στα σημερινά ζητούμενα των θέσεων εργασίας για γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, εξειδίκευση, μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Ακόμη, μέσα από προσεκτική διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων για υποστήριξη, διαμορφώνουμε για τις επιχειρήσεις τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων.

Αναζητούμε και αναδεικνύουμε ως πρωτίστως σημαντικές τις ευκαιρίες για αξιοποίηση της δράσης μας σε κοινωνικό επίπεδοo

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας, είτε αφορούν μεμονωμένα άτομα είτε επιχειρήσεις είτε κοινωνικές ομάδες προσθέτουν αξία αναφορικά με τον τρόπο που ο ανθρώπινος παράγοντας αλληλεπιδρά με την αγορά εργασίας και με το κοινωνικό γίγνεσθαι.  Μέσα από τη βελτίωση των προσόντων του και της ποιότητας της εργασίας του, το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργεί καταλυτικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και κοινωνίας.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία της πληροφορίας σε όλες τις δραστηριότητές μας

Μέσα από διακρατικές συνεργασίες, έρευνα, εντοπισμό και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων φέρνουμε κοντά μας και προς όφελος των πελατών μας (εκπαιδευομένων, επιχειρήσεων και φορέων) την τεχνογνωσία και την καταγεγραμμένη εμπειρία, με αποτέλεσμα την υψηλού επιπέδου και πλέον σύγχρονου περιεχομένου παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες.