Για εργαζομένους με επιδότηση 200€

Είσαι εργαζόμενος σε επιχείρηση που απασχολεί έως 49 άτομα ή άνεργος με τουλάχιστον 50 ένσημα το 2019;

Προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ! Έλα με τον καλύτερο και απέκτησε:

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα 200€
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Γνώσεις σε σύγχρονα αντικείμενα αιχμής

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Έντυπο από τα γραφεία του ΚΕΚ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (για μέλη του ΦΕΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένου (για μη μέλη του ΦΕΕ) (Έντυπο από τα γραφεία του ΚΕΚ)
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ
 5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 6. Πίνακας προσωπικού (Ε4) ή  Αναγγελία Λύσης Συμβάσης  (Ε7) για εποχιακά εργαζόμενους που έχει λήξει η σύμβαση τους ή Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων για το έτος 2019. για τους ανέργους
 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ατομικού τραπεζικού βιβλιαρίου που να αναγράφεται ο αριθμός IBAN και το όνομα του δικαιούχου.
 8. Άδεια εργασίας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

(Πληροφορίες:

 • -Ηράκλειο Κρήτης: Θερίσου 93, Τηλ: 2810-318300 (09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.).
 • -Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης : Εθν. οδός Μοιρών – Τυμπακίου 369 Τηλ. 28920-29370 (09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.)

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατεβάστε την φόρμα από εδώ.

Συμπληρώστε την και στείλτε την με e-mail σε ένα από τα παρακάτω:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: info@europrospect.gr
ΧΑΛΚΙΔΑ: halkida@europrospect.gr
ΜΟΙΡΕΣ: moires@europrospect.gr

 

Comments are closed.