Για εργαζομένους με επιδότηση 200€

To ΚΔΒΜ2  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, θα υλοποιήσει  επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργαζόμενους,  που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για το έτος 2018, και οι επιχειρήσεις που εργάζονται  απασχολούν 1- 49 άτομα.

Το κάθε σεμινάριο διαρκεί 40 ώρες και  ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μόνο ένα. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα αμειφθεί με € 200,00 από τον ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχει κάνει απουσίες.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

  1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Έντυπο από τα γραφεία του ΚΕΚ)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης), (Έντυπο από τα γραφεία του ΚΕΚ)
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζόμενου
  5. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού, να φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού. ΙΒΑΝ.
  6. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
  7. Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων δύο μηνών (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο). Για εργαζόμενους που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία έτους το λιγότερο 50 έως 300 ημερομίσθια (έτους 2017) εκ των οποίων τα 175 στον ίδιο εργοδότη το μέγιστο.(για τα άτομα που έρχονται μέσω Εργατικού Κέντρου).
  8. Άδεια εργασίας, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

(Πληροφορίες:

  • -Ηράκλειο Κρήτης: Θερίσου 93, Τηλ: 2810-318300 (09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.).
  • -Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης : Εθν. οδός Μοιρών – Τυμπακίου 369 Τηλ. 28920-29370 (09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.)

Δηλώστε το ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας εδώ (επιλέγοντας: «προγράμματα εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις)

Comments are closed.