Κατάρτιση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ωφελουμένων Κοινωφελούς Εργασίας

Στα πλαίσια των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους,  προβλέπεται ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να  παρακολουθήσουν πρόγραμμα πληροφορικής διάρκειας 120 ωρών σε πιστοποιημένα ΚΕΚ. Στο τέλος του προγράμματος θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής. Το πιστοποιητικό που θα πάρουν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, έως τώρα έχει πιστοποιήσει  περισσότερους από 5.000 ωφελούμενους και θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα τα προγράμματα πληροφορικής  που προβλέπονται από την προκήρυξη.  Πληροφορίες – αιτήσεις καθημερινά :

  1. Ηράκλειο Θερίσου 93 . κ. Δουμάνη Χαρούλα Τηλέφωνο 2810-3183000
  2. Μοίρες Εθν. Οδός Μοιρών Τυμπακίου 369 . κ. Δρουγκάκη Μαρία Τηλέφωνο 28920 29370
  3. Βασιλικό Χαλκίδας , κ. Παραράς Τζανής Τηλέφωνο  2810318300
  4. Λουτρά Αιδηψού κ. Παραράς Τζανής Τηλέφωνο 2810 -318300

 

Για το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Comments are closed.