Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς για ανέργους

Για εγγεγραμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης ανέργων για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ) / ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων

Comments are closed.