Σεμινάριο Υποχρεωτικής Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων [ΕΦΕΤ]

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε τρόπο με τρόφιμα (Απλοί Χειριστές Τροφίμων) και έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται επίσης και αρχές εφαρμογής του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
➤Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους, ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
➤Το εργασιακό περιβάλλον, πρακτικές καθαρισμού και κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
➤Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 10 ώρες και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εξετάσεων από τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ) ο οποίος είναι ο υπεύθυνος Οργανισμός για την πιστοποίηση των καταρτιζόμενων αλλά και της παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου.

Οι εξετάσεις, σύμφωνα με την 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 (www.efet.gr/images/efet_res/docs/manual1.pdf) θα γίνονται σε χρόνο και σημεία που θα καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

▪️ Διάρκεια: 10 ώρες

▪️ Κόστος: €80 ανά καταρτιζόμενο (€50 για το σεμινάριο και €30 για το παράβολο του ΕΦΕΤ)

 

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(επιλέξτε: "προγράμματα με πιστοποίηση")

*Ονοματεπώνυμο:

*Τηλέφωνο:

*Email:

*Πόλη:

*ΑΦΜ:

*ΑΔΤ:

Αριθμός κάρτας ανεργίας (μόνο για ανέργους):

ΚΑΥΑΣ (για ανέργους που έχουν ήδη κάνει αίτηση σε voucher):

Ενδιαφέρομαι για:

Μήνυμα:

Αποστολή αρχείου:

Comments are closed.