Τεχνικοί Ασφαλείας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Νόμο 3850/2010, κάθε επιχείρηση που απασχολεί, ή πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό, πρέπει να έχει Τεχνικό Υγείας και Ασφάλειας (ΤΥΑ), δηλωμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Από την ίδια Νομοθεσία, προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του ΤΥΑ σε μικρές επιχειρήσεις, μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, αρκεί να έχουν συγκεκριμένα τυπικά προσόντα (πτυχίο, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, προϋπηρεσία, κλπ) και να έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο επιμόρφωσης εργοδοτών για την άσκηση των καθηκόντων τους ως Τεχνικών Ασφάλειας, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας.

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας:

  • 10 ωρών για επιχειρήσεις Γ ! κατηγορίας επικινδυνότητας: Γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες, μεταφορές, εμπόριο, αποθηκεύσεις, τράπεζες, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.
  • 35 ωρών για επιχειρήσεις Β! κατηγορίας επικινδυνότητας: Επισκευές και συντηρήσεις, πρατήρια υγρών καυσίμων, μεταποίηση, κατασκευές παντός είδους από ξύλο ή μέταλλο, οικοδομικά και τεχνικά επαγγέλματα: (Υδραυλικές, ψυκτικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές εργασίες)

Το κόστος των σεμιναρίων είναι : Για το σεμινάριο 10 ωρών: € 70/άτομο. Για το σεμινάριο 35 ωρών: € 130/άτομο.

 Μετά την επιμόρφωσή τους, οι εργοδότες οφείλουν να κάνουν γνωστοποίηση του ονόματός τους στην Επιθεώρηση Εργασίας, ως τεχνικών ασφαλείας στην επιχείρησή τους. Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου που θα πάρουν, δηλώνεται από τους φοροτεχνικούς στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ , διαθέτει :

  • Άριστη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση του προγράμματος,
  • Μακροχρόνια εμπειρία στην οργάνωση προγραμμάτων Τεχνικού Ασφάλειας
  • Εκπαιδευτές με μεγάλη εξειδικευμένη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Με δεδομένα:

  • Την κρισιμότητα των καταστάσεων που προκύπτουν σε περίπτωση ατυχήματος,
  • Το ότι ο κάθε εργοδότης επιμορφώνεται μία μόνο φορά στην ζωή του,
  • Την υποχρέωση δήλωσης του τεχνικού ασφάλειας στην Επιθεώρηση Εργασίας,

σας προτείνουμε την συμμετοχή σας στα προγράμματά μας:

 Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενταχθείτε σε τμήματα, ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2810-318300

Μοίρες: 28920-29370

Χαλκίδα: 22210-50888

Email: info@europrospect.gr

Comments are closed.