Προγράμματα Επιχειρήσεων

Ο «καταλύτης» για την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα
helping-hand-610gr-300x185

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και από κατάλληλα σχεδιασμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποιείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σε άμεση σύνδεση με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας διαμορφώνουν ολοκληρωμένες προτάσεις και καινοτόμα σχέδια δράσης για τις επιχειρήσεις, έχοντας αρχικά διερευνήσει και διαγνώσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, τις ευκαιρίες τους αλλά και τις «απειλές» για αυτές μέσα στο ισχύον περιβάλλον της αγοράς (SWOT analysis). Τίθενται από κοινού με τις επιχειρήσεις συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι, έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών σε σχέση με τα ζητούμενα.