Αγορά Εργασίας

Agora_Ergasias

Για να γίνει ο στόχος πραγματικότητα

Οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ έχουν την απαιτούμενη στήριξη στα επόμενα βήματά τους μέχρι την εξεύρεση της θέσης εργασίας που θα ανταποκρίνεται στους στόχους και στα προσόντα τους. Συγκεκριμένα, παρέχονται σε όλους τους εκπαιδευόμενους συμβουλές πάνω στα παρακάτω:

  • Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η Τεχνολογία της Πληροφορίας αλλά και τα δίκτυα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ με τις επιχειρήσεις και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
  • Σύνταξη βιογραφικού και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων με στόχο την πρόσβαση του υποψηφίου στις επιχειρήσεις αλλά και την πρόσβαση των εργοδοτών στο βιογραφικό του υποψηφίου
  • Αποτελεσματική παρουσία στις συνεντεύξεις για τη διεκδίκηση θέσης εργασίας, έτσι ώστε ο υποψήφιος να προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τα δυνατά του σημεία και να πετύχει το στόχο του.