Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης των συμμετεχόντων

Με επιτυχία συνεχίζεται η δράση με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Το πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται στις 6/12/2017 και ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.voucher.gov.gr/project/view/id/27

Comments are closed.