Προσφερόμενες συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Symvouleutikes_ypiresies

 


 

  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (business plans) και συμβουλευτική στήριξη για την εφαρμογή του
  • Εκπόνηση Σχεδίων Marketing σε επίπεδο στρατηγικής, τακτικών ενεργειών και συμβουλευτική στήριξη για την εφαρμογή του
  • Ανάπτυξη εφαρμογών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με αξιοποίηση του Διαδικτύου και των Κοινωνικών Δικτύων
  • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας βάσει των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 – Υποστήριξη για την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένους φορείς.