Πρόσληψη ανέργων στη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας ανακοινώνει την
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Χαλκίδος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) , που εδρεύει στην Χαλκίδα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Comments are closed.