Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε υπουργεία

Εκδόθηκε η απόφαση για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ έκτακτου προσωπικού στο Δημόσιο για 18 μήνες και ειδικότερα στην καθαριότητα των υπουργείων

Με την απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα τα κριτήρια την προθεσμία και το τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξάρτητων αρχών. 

Οι προσλήψεις προσωπικού αφορούν την ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξάρτητων αρχών.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την απόφαση

 

Comments are closed.