Προσλήψεις στο Ρέθυμνο

Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο του Νοµού Ρεθύµνης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση

 

Comments are closed.