Για ανέργους 18-24 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15.000 ανέργους 18-24 ετών και περιλαμβάνει:

  1. Εναλλαγή κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 260 ωρών. Η κατάρτιση θα γίνει σύμφωνα με προγράμματα σπουδών, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  2. Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
  3. Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρίες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση.
  4. Επίδομα € 1.471

Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς και ανάλογα με την ειδικότητα των υποψηφίων:
- Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
- Λιανικό Εμπόριο
- Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
- Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πρέπει:
1.    Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997
2.    Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
3.    Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4.    Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
5.    Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/2/2016 έως 31/3/2016

Κριτήρια επιλογής - μοριοδότηση: 

  1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  2. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 - 31/12/2014).
  3. Επίπεδο σπουδών (μοριοδοτούνται περισσότερο οι υποψήφιοι με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο)

Ζηείστε μας περισσότερη πληροφόρηση ενημέρωση πατώντας εδώ

Πληροφορίες:

Ηράκλειο: Θερίσσου 93.  Τηλ: 2810-318300

Μοίρες Ηρακλείου: Εθνική Οδός Μοιρών Τυμπακίου 369. Τηλ: 28920-29370

Βασιλικό Χαλκίδας: Λευκαντίου 1 και Ασκληπιού: Τηλ: 22210-50888

Λουτρά Αιδηψού: Μεγάλου Αλεξάνδρου 4. Τηλ: 22210-50888

 

 

Comments are closed.