ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

To ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις της Εύβοιας και της Κρήτης, που απασχολούν 1-25 άτομα και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Τα προγράμματα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν  εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις της περιοχής,  ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για το έτος 2016.

Το πρόγραμμα διαρκεί 32 διδακτικές ώρες. (περίπου 25 ωρολογιακές ώρες σε 8 ημέρες).

Μετά το τέλος του προγράμματος, κάθε εργαζόμενος αμείβεται με € 160,00 από τον ΟΑΕΔ, (ή € 5,00 ανά ώρα παρακολούθησης).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών : Δευτέρα 26/9/2016.

Πληροφορίες, δικαιολογητικά και αιτήσεις συμμετοχής:

  • Για την Εύβοια  –  Τηλ:  22210-50888 (09:00 -17:00)
  • Για την Κρήτη: - Τηλ: 2810-318300 (09:00 – 17:00)Δήλώστε το ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας εδώ (επιλέγοντας: «προγράμματα εργαζομένων»)

Comments are closed.