Για ανέργους 29-64 ετών. Επίδομα € 2.600

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 23.000 ανέργους 29-64 ετών και περιλαμβάνει κατάρτιση, συμβουλευτική και εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παρέχει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Συνολικό επίδομα € 2.600.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»                                                   I. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών                                                          II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.     III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»
  I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της  Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, τυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
  III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

 Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας   εδώ επιλέγοντας: "για ανέργους"

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ηράκλειο: 2810-318300
Μοίρες: 28920-29370
Χαλκίδα: 22210-50888
Email: info@europrospect.gr

Comments are closed.