ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι χειριστές τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «επιπέδου 1» σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Η κατάρτιση πρέπει να γίνεται σε πιστοποιημένες δομές (πχ ΚΕΚ), υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων)/ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων η οποία ισχύει για πέντε χρόνια.

Η EYΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ πρόκειται να οργανώσει σεμινάριο σύμφωνα με όλα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση με τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Διάρκεια: 10 ώρες / 2-3 ημέρες.

Τόπος διεξαγωγής: Στις εγκαταστάσεις μας στο Ηράκλειο, την Χαλκίδα, τις Μοίρες και τα Λουτρά Αιδηψού, ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, τηρεί τις προϋποθέσεις. Τα προγράμματα ξεκινούν 40 ημέρες, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στον ΕΦΕΤ (Το διάστημα αυτό απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον ΕΦΕΤ).

Κόστος συμμετοχής: € 50,00 και επί πλέον € 30,00 τα οποία κατατίθενται στον ΕΦΕΤ, για την παρακολούθηση του προγράμματος και την προετοιμασία των εξετάσεων. (Συνολικό κόστος συμμετοχής € 80,00).

Επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails, που φαίνονται στο υποσέλιδό μας, ή εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ:

Comments are closed.