Συνεργασία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ για την εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ συνεργάζεται με την εταιρία ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ Α.Ε, (www.krimatoglou.gr), αναλαμβάνοντας να εκπαιδεύσει τους συνεργάτες – μηχανικούς της εταιρείας ως ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Το κόστος της εκπαίδευσης επιδοτείται κατά 30% από την «ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕ».

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα που οργανώθηκε από την ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ Α.Ε στην Χαλκίδα στις 19/10/2013. Συμμετείχαν 300 Μηχανικοί. Παρουσιάσθηκε το λογισμικό ενεργειακής επιθεώρησης NRG CERT, το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν στους συμμετέχοντες. Την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ εκπροσώπησε ο κος Τζανής Παραράς, (Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π – Δ/ντης Κατάρτισης). Συμμετείχαν επίσης οι εκπαιδευτές και οι μαθητές των προγραμμάτων που υλοποιεί αυτό τον καιρό η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

No Comments Yet.