Βασικές Υπηρεσίες

Vasikes_Ypiresis

Συνοπτικά οι βασικές υπηρεσίες είναι: δραστηριότητες του οργανισμού είναι:

 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ολοκληρωμένα πακέτα εργαλείων
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός.Υποστήριξη επιχειρήσεων
  • Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις
   • Επενδυτικά προγράμματα.
   • Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής.
   • Απασχόληση ανέργων, μέσω προγραμμάτων voucher.
   • Θέσεις πρακτικής άσκησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
   • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
   • Εκπόνηση σχεδίων Marketing, σε επίπεδο στρατηγικής.
   • Εφαρμογές προώθησης προϊόντων.
  • Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας.
 • Διακρατικές συνεργασίες
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Διασφάλιση ποιότητας.