Heading

Heading

Κοινοτικά – Διακρατικά

Heading

ERASMUS+ KA2

ERASMUS+ KA2

«ETHNO-DESIGN IN FASHION – EXCHANGE OF GOOD PRACTICES IN VOCATIONAL TRAINING»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, συμμετέχει σε διακρατικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ πρόγραμμα ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training». Σύνεδροι από την Εσθονία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα θα συμμετέχουν σε διακρατική εκπαίδευση που διοργανώνει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, από 26/6 – 29/6/2018, στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την επιρροή της Κρητικής κουλτούρας και παράδοσης στην κατασκευή ενδυμάτων, με έμφαση τα ενδύματα γάμου και βάπτισης.

EUROPEAN PROSPECT Ltd , participates in the transnational European program ERASMUS+ KA2, entitled «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training». Participants from Estonia, Poland, Italy, France, Portugal, Spain and Greece will participate in transnational training, organized by EUROPEAN PROSPECT Ltd, within the period 26/6 – 29/6/2018, at Heraklion. The meeting is focused on the influence of Cretan culture and tradition in the manufacture of clothing, with emphasis on marriage and baptism cloths.

NIKAIA - NICE
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΔΒΜ2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, συμμετείχε στην 2η διακρατική συνάντηση του προγράμματος ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training» στην Νίκαια της Γαλλίας από 03/09/2018 έως 04/09/2018. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν διακρατικοί εταίροι από την Εσθονία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία .

Στην διήμερη συνάντηση, έγινε ανασκόπηση και αξιολόγηση των έως τώρα δράσεων.

Οι εταίροι παρουσίασαν τις δράσεις που πρόσθεσαν στο διάστημα από την προηγούμενη συνάντηση που είχαν, στα πλαίσια της διακρατικής εκπαίδευσης, που οργάνωσε η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», στο Ηράκλειο Κρήτης.

Έγινε λεπτομερής καταγραφή των δράσεων, που έχει κάνει ο κάθε εταίρος και προγραμματίσθηκαν οι δράσεις που απομένουν, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην πρόταση, που εγκρίθηκε.

Τέλος προγραμματίσθηκαν οι λεπτομέρειες της επόμενης διακρατικής εκπαίδευσης στην Τενερίφη της Ισπανίας.

The Vocational Training Center “EUROPEAN PERSPECT Ltd” participated in the 2nd transnational meeting of ERASMUS + KA2, entitled "Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training" in Nice, France from 03/09/2018 to 04/09/2018, with participants from Estonia, Poland, Italy, France, Portugal and Spain.

During the two-day meeting, all pending and executed actions were reviewed and evaluated.All partners demonstrated the actions they add within the period from the 1st transnational training course, organized by "EUROPEAN PROSPECTS", in Heraklion, Crete (GR). All tasks and responsibilities of each partner were reviewed and planned, as per the detailed description of the approved project. Finally, participants discussed and planned the details of the next transnational training course in Tenerife of Spain.

νΝΙΚΑΙΑ DSC00352 2 compressed 1       ΝΙΚΑΙΑ DSC00386 2 compressed

 

ΤΕΝΕΡΙΦΗ - TENERIFE
Στην Τενερίφη της Ισπανίας, τον Οκτώβριο του 2018,έγινε η δεύτερη και τελευταία διακρατική εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA2, με τίτλο: «Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training»

Οι συμμετέχοντες – εκπαιδευόμενοι, μετά και από την πρώτη διακρατική εκπαίδευση στην Κρήτη, απέκτησαν μια πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη εμπειρία. Έγιναν κοινωνοί του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, σε ότι αφορά την κατασκευή παραδοσιακών ενδυμάτων και κοσμημάτων στα δύο άκρα του Νότου της Ευρώπης: Την Ισπανία και την Ελλάδα. Την Κρήτη και την Τενερίφη.

Οι εκπαιδευόμενοι επισκέφθηκαν το «ζωντανό» μουσείο Casa de los Balkones στην Οροτάβα της Τενερίφης. To κτίσμα που στεγάζεται το Μουσείο είναι από το 1590. Είδαν και φόρεσαν, παραδοσιακά ρούχα και κοσμήματα του νησιού, έτσι όπως διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν τους τέσσερις τελευταίους αιώνες. Ρούχα που το καθένα φοριέται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής του νησιού: Στο χωράφι, στο σπίτι, στην Κυριακάτικη έξοδο. Ρούχα και κοσμήματα, για τις μεγάλες γιορτές και τους γάμους.

Η εκπαίδευση συνεχίσθηκε στις εγκαταστάσεις του Ισπανού εταίρου. Δύο εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, παρουσίασαν την ιστορική εξέλιξη των ενδυματολογικών συνηθειών του νησιού από τον 16ο αιώνα, έως και σήμερα και επί πλέον, τον τρόπο της σύγχρονης κατασκευής παραδοσιακών ενδυμάτων και κοσμημάτων.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, οι σύνεδροι εντυπωσιάσθηκαν με τις μοναδικές ιστορικές ομοιότητες στην εξέλιξη του ενδύματος, μεταξύ Κρήτης και Τενερίφης.

Και κατά επέκταση, συνειδητοποιούν, ότι τα Ευρωπαϊκά κράτη, οι Ευρωπαϊκοί λαοί, έχουν μεταξύ τους πολύ περισσότερες ομοιότητες, παρά διαφορές.

Τhe second and last transnational training course of the European project ERASMUS + KA2, entitled "Ethno-design in fashion - exchange of good practices in vocational training", took place in Tenerife (Spain) on October 2018

The participants - trainees, after the first transnational training course in Crete, acquired a truly unique, unforgettable experience: They became companions of the European civilization in the construction of traditional clothing and jewelery at both ends of the Southest Europe: At Spain and Greece. At Crete and Tenerife.

The trainees visited the "live" Casa de los Balkones museum in Orotava of, Tenerife, established in 1590. They observed and wore traditional cloths and jewels of the island, as they were evolved during the last four centuries. Cloths worn throughout the total spectrum of the island's social life: In the field, at home, at Sunday's entertainment. Cloths and jewelery for great celebrations and weddings.

The training course continued at the premises of the Spanish partner. Two extra specialized trainers presented the historical development of the costume of the island from the 16th century till present days. Moreover, they were involved in the way of modern manufacturing of traditional clothes and jewelery.

After the end of the training, the participants expresses their impressionsregarding the unique historical similarities in the development of the clothing and jewelering manufacturing, between Crete and Tenerife.

They finally realized that European states and European people, have much more similarities than differences.

 

  

 

Heading

Heading

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΕΔΡΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ:Θερίσου 93, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Email : heraklion@europrospect.gr

Τηλ: 2810-318300

© 2020, Ευρωπαϊκή Προοπτική

Heading

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Λευκαντίου 1 και Ασκληπιού, ΒΑΣΙΛΙΚΟ

Email : halkida@europrospect.gr

Τηλ: 22210-50888

© 2020, Ευρωπαϊκή Προοπτική

Heading

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΙΡΩΝ: Εθνική οδός Μοιρών-Τυμπακίου 369

Email : moires@europrospect.gr

Τηλ: 28920-29370

© 2020, Ευρωπαϊκή Προοπτική

Heading

 

banner gdpr

Heading

© Copyright 2024 Europrospect.gr. All Rights Reserved. development by tsweb
Menu